Terms and conditions

HANDELSBETINGELSER

(For english scroll down)

PRISER

Alle priser er inklusiv moms (25%) og afgifter.

FRAGT / PICK UP

  • Vi sender pakker til hele danmark for 39kr.
  • Fri fragt i Danmark ved køb over 500kr.
  • Hent selv i butikken - Vælg "pick up" ved check out.

Vi sender pakker inden 2-3 hverdage normalt, og den forventede leveringstid er 3-5 hverdage.

BETALING 

NOABURO modtager betaling med MobilePay, Paypal, Visa, Mastercard og Maestro. Ved betaling med debit- eller kreditkort, hæves beløbet altid først på dit kort, når varerne afsendes fra butikken. NOABURO krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

RETURNERING

Vi giver 14 dages fuld returret gældende fra den dag pakken er meldt leveret eller hentet i butikken. Ønsker du dine penge tilbage, skal du returnere varen. 

Varen skal afleveres tilbage i samme stand, som den var ved leveringen. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderer vi varens/varernes pris til din konto inden for en uge. Vi returnerer altid via den betalingsmåde du har valgt, har du betalt via MobilePay, returnerer via MobilePay, PayPal via Paypal og så videre. Returnering af varer står for egen regning.


Ved returnering fremsendes eller afleveres pakken til:

NOABURO v/Juncob Aps 
Jægersborggade 54, kld. tv
2200 København N

Att: RETUR

REKLAMATION

NOABURO yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug/betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles til NOABURO indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres til ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder NOABURO returneringsomkostninger i rimeligt omfang. 

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 

NOABURO(v. Juncob Aps) 

Hørsholmsgade 22C,2.tv

2200 København N

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

TERMS AND CONDITIONS

PRICE

All prices include VAT (25%) and taxes.

SHIPPING / PICK UP

  • INTERNATIONAL SHIPPING FEE HERE 
  • We ship the package to Denmark for 39kr.
  • Free shipping in Denmark for purchase over DKK 500
  • Free shipping international for purchase over DKK 1500.
  • In-store pick up: Choose "pick up" by check out.

We usually send packages within 2-3 working days, and the expected delivery time is 3-5 working days.

NOTE: Customers will be responsible for all local tax/custom charges involved. 

PAYMENT

NOABURO receives payment with MobilePay, Paypal, Visa, Mastercard og Maestro. When paying by debit or credit card, the amount is always charged to your card only when the goods are shipped from the store. NOABURO encrypts all your card information with the so-called SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that unauthorized persons cannot read your card number or other information during the transaction with PBS.

RETURN

We offer 14 days full return right valid from the day the package is delivered or picked up in the store. You need to return the item if you want a refund.         

The item must be returned in the same condition as it was on delivery. Once the item has been returned and approved, we will refund the item(s) to your account within one week. We always return via the payment method you have chosen by purchasing. Return of goods is at your own expense.

Return the package to:

NOABURO v/Juncob Aps
Jægersborggade 54 kld.tv
2200 Copenhagen N

Att.: RETURN

COMPLAINT

NOABURO grants a 2-year warranty under the Purchasing Act, including manufacturing and material defects found in the normal use of the product. The right of complaint does not cover defects, damage or worn-out, directly or indirectly caused by improper using / service, poor maintenance, violence or unauthorized interference. Complaints about defects, which should be discovered in the ordinary examination of the product, must be communicated to NOABURO within a reasonable time. The item can subsequently be returned for exchange or store credit if necessary. In connection with complaints cases, NOABURO reimburses reasonable costs.

BUSINESS INFORMATION

NOABURO(v. Juncob Aps) 

Hørsholmsgade 22C,2.tv

2200 København N